Samen leren, leven en werken

Toekomstgericht is het heel belangrijk dat onze kinderen leren samen leren, samen leven en samen werken:

  • De kinderen krijgen vaak opdrachten waarbij samenwerken belangrijk is (vooral in lessen taalvaardigheid, in wereldoriëntatie, in muzische lessen, in sportlessen, bij het uitvoeren van diensten, zoals in het dierenpark of in de keuken).
  • De kinderen worden aangemoedigd om klasgenoten te helpen bij het uitvoeren van moeilijke opdrachten (tutor-leren).
  • De kinderen krijgen individuele werkpunten om sociale vaardigheden te ontwikkelen.  Deze sociale vaardigheden worden regelmatig geëvalueerd en besproken in maandrapporten.
  • De school besteedt veel aandacht aan groeps- en schoolactiviteiten (zoals het maandelijkse schoolforum,…).
  • De leerlingen overleggen samen in de leerlingenraad en krijgen zo inspraak.