Wonderwijs Brugge staat voor :

 

Wonderwijs op maat...

 

 

  • in een uitdagende omgeving
  • door een gespecialiseerd team
  • in een toffe, positieve sfeer!

Wij werken in kleine klasgroepen met  vaak individuele begeleiding en ondersteuning.  

In Wonderwijs Brugge kunnen de kinderen  op eigen niveau en tempo leren.    

We beschikken daarbij over een aantal specifieke doelgerichte werkingen:

  • In de aanvangsklas krijgen de kinderen voorbereidende oefeningen op de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen.
  • In de schoolverlaterswerking  bereiden we samen met leerlingen en ouders de overstap voor naar de meest passende richting in het secundair onderwijs.  Zelfstandig leren werken, plannen en studeren zijn hierbij belangrijk.

Voor leerlingen met  ASS kiezen we voor een geïntegreerde werking. Hierbij is een veilige, voorspelbare en gestructureerde omgeving voorzien.  Voorbeelden hiervan  zijn de overzichtelijke dag- en weekschema’s, met aparte opvang en spel over de middag in een rustige omgeving. Via  individuele ondersteuning leren de leerlingen hun eigen autismekenmerken ontdekken.